Example


KOPIRAJ KOORDINATE I ZALJEPI U POLJE LOKACIJA

Lokacija
Dužina transekta plaže (m)
0 1000
Datum održane akcije čišćenja plaže*
Organizator akcije čišćenja plaže*
Ostale uključene institucije*
Broj sudionika akcije*
Vrsta plaže
Plastika
Predmeti od plastike
Količina plastike (Kg)
Vrećice
Klikni za više opcija
Vrećice i komadi
G3 Vrećice i komadi
Broj vrećica
Male vrećice (za zamrzavanje) uključujući i komadiće
G4 Male vrećice (za zamrzavanje) uključujući i komadiće
Broj malih vrećica
Vrećice za izmet kućnih ljubimaca
G101 Vrećice za izmet kućnih ljubimaca
Broj vrećica za izmet kućnih ljubimaca
Ostale čvrste vreće
G36 Ostale čvrste vreće
Broj ostalih čvrstih vreća
Vrećice za voće i povrće(i ostalo) i ostaci
G5 Vrećice za voće i povrće(i ostalo) i ostaci
Broj vrećica za voće i povrće
Boce za piće
Klikni za više opcija
Boce za piće(<0.5L)
G7 Boce za piće(<0.5L)
Broj boca (<0.5L)
Boce za piće(>0.5L)
G8 Boce za piće(>0.5L)
Broj boca(>0.5L)
Čepovi i poklopci
G21 Čepovi i poklopci
Broj čepova i poklopaca
Čepovi i poklopci (deterdženti i kemikalije)
G22 Čepovi i poklopci (deterdženti i kemikalije)
Broj čepova i poklopaca(deterdđenti i kemikalije)
Neidentificirani čepovi i poklopci
G23 Neidentificirani čepovi i poklopci
Broj neidentificiranih čepova i poklopaca
Prsteni od čepova i poklopaca
G24 Prsteni od čepova i poklopaca
Broj prstenova od čepova i poklopaca
Ostale plastične boce
G13 Ostale plastične boce
Broj ostalih plastičnih boca
Hrana
Klinki za više opcija
Ambalaža od stiropora za hranu
Ambalaža od stiropora za hranu
Broj ambalaža
Čaše od stiropora
Čaše od stiropora
Broj čaša od stiropora
Čaše i poklopci od tvrde plastike
Čaše i poklopci od tvrde plastike
Broj čaša i poklopaca od tvrde plastike
Pribor za jelo
Pribor za jelo
Broj pribora za jelo
Tanjuri i pladnjevi
Tanjuri i pladnjevi
Broj tanjura i pladnjeva
Mješalice
Mješalice
Broj mješalica
Slamke
Slamke
Broj slamki
Omoti od slatkiša
G30 Omoti od slatkiša
Broj omota od slatkiša
Štapići od lizalica i sladoleda
G31 Štapići od lizalica i sladoleda
Broj štapića
Ribarstvo
Klikni za više opcija
Velika pakiranja soli
G85 Velika pakiranja soli
Broj velikih pakiranja soli
Kašete od stiropora
G58 Kašete od stiropora
Broj kašeta od stiropora
Kašete od tvrde plastike
G57 Kašete od tvrde plastike
Broj kašeta od tvrde plastike
Mamci uključujući i pakiranje
G60 Mamci uključujući i pakiranje
Broj mamaca i pakiranja
Plutače za ribarske mreže
G62 Plutače za ribarske mreže
Broj plutača za ribarske mreže
Krena
G59 Krena
Broj krena
Mreže i dijelovi mreža(>50cm)
G54 Mreže i dijelovi mreža(>50cm)
Broj mreža(>50cm)
Mreže i dijelovi mreža(>2.5cm i <50cm)
G53 Mreže i dijelovi mreža(>2.5cm i <50cm)
Broj mreža(>2.5cm i <50cm)
Žice i užad za ribarstvo
Žice i užad za ribarstvo
Broj žica i užadi
Ostali plastični predmeti
G61 Ostali plastični predmeti
Broj ostalih
Zamke za rakove i jastoge
G42 Zamke za rakove i jastoge
Broj zamki za rakove i jastoge
Zamke za hobotnice
G44 Zamke za hobotnice
Broj zamki za hobotnice
Oznake(Ribarstvo, industrija, pomorstvo)
G63 Oznake(Ribarstvo, industrija, pomorstvo)
Broj oznaka
Higijena
Klikni za više opcija
Pakiranja kozmetičkih preparata za plažu
G11 Pakiranja kozmetičkih preparata za plažu
Broj pakiranja kozmetičkih preparata za plažu
 Pakiranja kozmetičkih preparata(ne za plažu)
G12 Pakiranja kozmetičkih preparata(ne za plažu)
Broj pakiranja kozmetičkih preparata(ne za plažu)
Štapići za uši
G95 Štapići za uši
Broj štapića za uši
Naočale, četke i češljeve za kosu
G29 Naočale, četke i češljeve za kosu
Broj naočala, četki i češljeva za kosu
Pelene
G98 Pelene
Broj pelena
Papirnati ručnici, ulošci
G96 Papirnati ručnici, ulošci
Broj papirnatih ručnika i uložaka
Tamponi i aplikatori
G144 Tamponi i aplikatori
Broj tampona i aplikatori
Ulošci za wc osvježevače
G97 Ulošci za wc osvježevače
Broj uložaka za wc osvježevače
Vlažne maramice
Vlažne maramice
Broj vlažnih maramica
Ambalaža sredstava za čišćenje
G9 Ambalaža sredstava za čišćenje
Broj ambalaža sredstava za čišćenje
Ostali plastični predmeti za osobnu higijenu
Ostali plastični predmeti za osobnu higijenu
Broj ostalih predmeta za osobnu higijenu
Poljopriveda
Klikni za više opcija
Folija staklenika
Folija staklenika
Broj folija za staklenike
Cijevi za nadvodnjavanje
Cijevi za nadvodnjavanje
Broj cijevi za nadvodnjavanje
Tegle za cvijeće
G90 Tegle za cvijeće
Broj teglih za cvijeće
Posude za sadnice od pjene
Posude za sadnice od pjene
Broj posuda
Ostali predmeti iz poljoprivede
Ostali predmeti iz poljoprivede
Broj ostalih predmeta
Ambalaža za gnjojiva
G91 Ambalaža za gnjojiva
Broj ambalaža za gnjojiva
Akvakultura
Klikni za više opcija
Pladnjevi za školjke
G46 Pladnjevi za školjke
Broj pladnjeva za školjke
Mrežaste vrećice za školjkaše
G45 Mrežaste vrećice za školjkaše
Broj mrežastih vrećica za školjkaše
Omot za školjke
G47 Omot za školjke
Broj omota
Bokobrani
G64 Bokobrani
Broj bokobrana
Odjeća i obuća
Klikni za više opcija
Japanke
G102 Japanke
Broj japankih
Obuća od plastike(ne japanke)
G136 Obuća od plastike(ne japanke)
Broj obuća od plastike(ne japanke)
Plastične rukavice(kućanstvo/vrtlaranje)
G40 Plastične rukavice(kućanstvo/vrtlarenje)
Broj plastičnih rukavica(kućanstvo/vrtlarenje)
Plastične rukavice(industrijske/profesionalne)
G41 Plastične rukavice(industrijske/profesionalne)
Broj plastičnih rukavica(industrijske/profesionalne)
Jednokratne plastične rukavice
Jednokratne plastične rukavice
Broj jednokratnih plastičnih rukavica
Plastične kacige i kape
G61 Plastične kacige i kape
Broj plastičnih kaciga i kapa
Građevina
Klikni za više opcija
Izolacija od pjene (i sprej)
Izolacija od pjene (i sprej)
Broj izolacija od pjene (i spreja)
Građevinska izolacija
Građevinska izolacija (ne pjena)
Broj građevinske izolacije (ne pjena)
Staklena vuna
G68 Staklena vuna
Broj staklenih vuna
Kabeli
G93 Kabeli
Broj kabela
Industrijski pakiranja
G67 Industrijski pakiranja
Broj industrijskih pakiranja
Četke za bojanje
G166 Četke za bojanje
Broj četki za bojanje
Medicina
Klinki za više opcija
Jednokratne medicinske maske
Jednokratne medinicke maske
Broj jednokratnih maski
Ostali medicinski predmeti(plasteri, zavoji, štapići za briseve)
G211 Ostali medicinski predmeti(plasteri, zavoji, štapići za briseve)
Broj ostalih medicinskih predmeta
Farmaceutska i medicinska pakiranja
G100 Farmaceutska i medicinska pakiranja
Broj farmaceutska i medicinska pakiranja
Plastične šprice i igle
G99 Plastične šprice i igle
Broj plastičnih šprica i iglih
Ostalo
Klikni za više opcija
Ambalaža za motorna ulja (>50cm)
G15 Ambalaža za motorna ulja (>50cm)
Broj ambalaža za motorna ulja(>50cm)
Ambalaža za motorna ulja(2.5cm-50cm)
G14 Ambalaža za motorna ulja(2.5cm-50cm)
Broj ambalaža za motorna ulja (2.5cm-50cm)
Kante
G16 Kante
Broj kanti
Košare
G18 Košare
Broj košara
Kante(Jupol)
G65 Kante(Jupol)
Broj kanti
CD-ovi i DVD-ovi
G84 CD-ovi i DVD-ovi
Broj CD-ova i DVD-ova
Plutujuće oznake
G63 Plutujuće oznake
Broj plutujućih oznaka
Polistiren(Stiropor>50cm)
G83 Polistiren(Stiropor>50cm)
Broj polistirena(Stiropor >50cm)
Polistiren(Stiropor 2.5cm-50cm)
G82 Polistiren(Stiropor 2.5cm-50cm)
Broj polistirena(Stiropor 2.5-50cm)
Plastični fragmenti(2.5cm-50cm) 
G79 Plastični fragmenti(2.5cm-50cm) 
Broj plastičnih fragmenata(2.5cm-50cm)
Plastični fragmenti(>50cm)
G80 Plastični fragmenti(>50cm)
Broj plastičnih fragmenata(>50cm)
Kemijske olovke i poklopci
G28 Kemijske olovke i poklopci
Broj kemijskih olovaka i poklopaca
Užad(promjer>1cm)
G49 Užad(promjer>1cm)
Broj Užadi(promjer>1cm)
Užad i kablovi(promjer<1cm)
Užad i kablovi(promjer<1cm)
Broj užadi i kablova(promjer<1cm)
Industrijske trake za učrvšćivanje
G66 Industrijske trake za učvršćivanje
Broj industrijskih traka za učvršćivanje
Samoljepljive trake
G87 Samoljepljive trake
Broj samoljepljivih traka
Mobilini uređaji i telefoni
G88 Mobilini uređaji i telefoni
Broj mobilnih uređaja i telefona
Prometni čunjevi
G72 Prometni čunjevi
Broj prometnih čunjeva
Peraje za ronenje
G86 Peraje za ronenje
Broj peraja
Ostaci od vatrometa
Ostaci od vatrometa
Broj ostataka od vatrometa
Plastične igračke i ukrasi
G32 Plastične igračke i ukrasi
Broj plastičnih igračaka i ukrasa
Cigarete sa filterom
G27 Cigarete sa filterom
Broj cigareta sa filterom
Upaljači
G26 Upaljači
Broj upaljača
Omoti od cigareta
G25 Omoti od cigareta
Broj omota od cigareta
Metci
G70 Metci
Broj metaka
Guma
Predmeti od gume
Količina gume (Kg)
Gumene čizme
G127 Gumene čizme
Broj gumenih čizama
Kondomi
G133 Kondomi
Broj kondoma
Gumice za kućanstvo
G131 Gumice za kućanstvo
Broj gumica za kućanstvo
Linoleum
Linoleum
Broj linoleuma
Pojasevi
Pojasevi
Broj pojaseva
Baloni
G125 Baloni
Broj balona
Lopte
G126 Lopte
Broj lopata
Zračnica
Zračnica
Broj zračnica
Autobilistička/biciklistčka guma
Autobilistička/biciklistčka guma
Broj autobilističkih/bickilističkih guma
Ostalo predmeti od gume
Ostalo predmeti od gume
Broj ostalih predmeti od guma
Odjeća/tekstil
Predmeti od odjeće/tekstila
Količina odjeće/tekstila(Kg)
Odjeća
G137 Odjeća
Broj odjeće
Cipele i sandale od kože ili tekstila
G138 Cipele i sandale od kože ili tekstila
Broj cipela i sandala
Tepisi i krpe
G141 Tepisi i krpe
Broj tepiha i krpa
Pakiranja i vreće
G140 Pakiranja i vreće
Broj pakiranja i vreća
Jedra i platna
G143 Jedra i platna
Broj jedara i platna
Ruksaci i torbe
G139 Ruksaci i torbe
Broj ruksaka i torbi
Ostali tekstil
G145 Ostali tekstil
Broj ostalih tekstila
Papir/Karton
Predmeti od papira/kartona
Količina papira/kartona(Kg)
Karton i tetrapak od mlijeka
G150 Karton i tetrapak od mlijeka
Broj kartona i tetrapaka od mlijeka
Karton i tetrapak(ne od mlijeka)
G151 Karton i tetrapak(ne od mlijeka)
Broj kartona i tetrapaka(ne od mlijeka)
Papirnate čaše
Papirnate čaše
Broj papirnatih čaša
Posude za hranu, omoti za hranu
Posude za hranu, omoti za hranu
Broj posuda za hranu, omoti za hranu
Štapići za uši
Štapići za uši
Broj štapića za uši
Papirnate vrećice
G147 Papirnate vrećice
Broj papirnatih vrećica
Kartonske kutije
G148 Kartonske kutije
Broj kartonskih kutija
Komadići papira
G156 Komadići papira
Broj komadića papira
Novine
G154 Novine
Broj novina
Tube i ostaci vatrometa
G155 Tube i ostaci vatrometa
Broj tuba i vatrometa
Pakiranje od cigareta
G152 Pakiranje od cigareta
Broj pakiranja od cigareta
Ostale posude
Ostale posude
Broj ostalih posuda
Ostali predmeti
G157 Ostali predmeti
Broj ostalih predmeta
Obrađeno drvo
Predmeti od obrađenog drva
Količina obrađenog drva(Kg)
Pluteni čepovi
G159 Pluteni čepovi
Broj plutenih čepova
Štapići od sladoleda, pribor za jelo i čakalice
G165 Štapići od sladoleda, pribor za jelo i čakalice
Broj štapića od sladoleda, pribor za jelo i čakalice
Kutije za ribu
G164 Kutije za ribu
Broj kutija za ribu
Zamke za rakove
G163 Zamke za rakove
Broj zamki za rakove
Sanduci i kutije za pakiranje
G162 Sanduci i kutije za pakiranje
Broj sanduka i kutija za pakiranje
Palete
G160 Palete
Broj paleta
Ostaci vatrometa i šibice
G167 Ostaci vatrometa i šibice
Broj ostataka vatrometa i šibica
Obrađeno drvo(>50cm)
G172 Obrađeno drvo(>50cm)
Broj obrađenih drva(>50cm)
Obrađeno drvo(2.5cm-50cm)
G171 Obrađeno drvo(2.5cm-50cm)
Broj obrađenih drva(2.5cm-50cm)
Metal
Predmeti od metala
Količina metalnog otpada (Kg)
Kabeli
G194 Kabeli
Broj kabela
Limenke za piće
G175 Limenke za piće
Broj limenkih za piće
Limenke od hrane
G176 Limenke od hrane
Broj limenki od hrane
Pribor za jelo
G181 Pribor za jelo
Broj pribora za jelo
Zamke za rakove
G184 Zamke za rakove
Broj zamki za rakove
Utezi u ribarstvu
G182 Utezi u ribarstvu
Broj utega u ribrastvu
Kuhinjski uređaji
G180 Kuhinjski uređaji
Broj kuhinjskih uređaja
Bubnjevi i bačve
G187 Bubnjevi i bačve
Broj bubnjeva i bačava
Areosoli i sprejevi
G184 Areosoli i sprejevi
Broj areosolova i sprejeva
Limenke boje
G190 Limenke boje
Broj limenkih od boje
Čepovi i poklopci
G188 Čepovi i poklopci
Broj čepova i poklopaca
Kućanske baterije
G195 Kućanske baterije
Broj kućanskih baterija
Folije i omoti
G177 Folije i omoti
Broj folija i omota
Ostali predmeti(>50cm)
G199 Ostali predmeti(>50cm)
Broj ostalih predmeta(>50cm)
Ostali predmet(2.5cm-50cm)
G198 Ostali predmet(2.5cm-50cm)
Broj ostalih predmeta(2.5cm-50cm)
Industrijske strugotine
G186 Industrijske strugotine
Broj industrijskih strugotina
Žice
G191 Žice
Broj žica
Jednokratni roštilj
G179 Jednokratni roštilj
Broj jednokratnih roštilja
Autodijelovi i baterije
G193 Autodijelovi i baterije
Broj autodijelova i baterija
Metalne limenke
G188 Metalne limenke
Broj metalnih limenki
Staklo i keramika
Predmeti od stakla i keramike
Količina stakla i keramike(Kg)
Građenvinski materijal
G204 Građenvinski materijal
Broj građenviskog materijala
Pribor za jelo
G203 Pribor za jelo
Broj pribora za jelo
Zamke za hobotnice
G207 Zamke za hobotnice
Broj zamki za hobotnice
Boce
G200 Boce
Broj boca
Staklenke
G201 Staklenke
Broj staklenki
Neonke
G205 Neonke
Broj neonki
Žarulje
G202 Žarulje
Broj žarulja
Kemikalije
Predmeti od kemikalija
Količina kemikalija(Kg)
Tamne uljene
Tamne uljene
Broj tamnih uljenih
Svijetle voštane
Svijetle voštane
Broj svijetlih voštanih
Neidentificirane
Neidentificirane
Broj neidentifiricanih
Otpad od hrane
Predmeti otpada od hrane
Količina hrane(Kg)
Otpad od hrane
G205 Otpad od hrane
Broj otpada od hrane
Pošalji sliku otpada
Drag & Drop Files Here Browse Files
Pošalji

© 2022 Flex. All Rights Reserved. Powered by Aplikko